EN  -  TR  
MİSYON

Varlık yaratmak bizim en büyük hedefimizdir..

1. Varlık Yaratmak: Varlık yaratmak bizim en büyük hedefimizdir. Kurum stratejimizin her bir parçası bu ana amacımızın gerçekleşmesine yöneliktir. Tüm performans ölçütlerimizi ve teşvik programlarımızı bu hedef doğrultusunda oluştururuz.

2. Uzun Vadeli ve Sağlıklı Büyüme: Biz, ürün geliştirme ve yeni fikirlerin durmaksızın akışı ile ciro artışını; sürekli verimlilik artışı ve maliyet düşürme felsefesi ile de karlılık artışını sağlamayı öngörüyoruz. Tek başına yeniliklerin veya verimlilik artışının yeterli olmadığını savunuyor, sağlıklı bir şirketin her iki konuda da başarılı olması gerektiğini düşünüyoruz.

3. Marka Sahipliği: Ülkenin değişik bölgelerindeki farklı müşterilerimize çeşitli markalar altında ürün ve servislerimizi ulaştırmayı hedefliyoruz. Her markamız bizim en değerli varlıklarımızdan birini oluşturur. Tüm operasyonel aktivitelerimizin amacı, sahip olduğumuz değerlerin ülkedeki konumlarını korumak ve yükseltmek.

4. Coğrafi Denge: Ürün ve servislerimiz ülkenin bir çok yerinde bulundurmak için. Durmadan, her fırsatta, kendi varlığımızı ülke pazaında hissettirmeye, gelirimizi coğrafya olarak dengelemeye, aynı zamanda insan gücümüzü dünyada iş yapabilme becerisi ile donatmayı hedefliyoruz.

5. Sürekli Gelişim: Kendimizi işimizin bütün süreçlerinde toplam kalite ve öğrenen organizasyon tekniklerini içeren sürekli gelişim ve iş mükemmelliği felsefelerini uygulamaya adadık. Kalite anlayışımız, ürün, servis ve süreçlerimizin gelişimine odaklanmıştır. Sürekli gelişim felsefemiz, verimliliğimiz, ve müşteri memnuniyetimiz üzerinde doğrudan etkili olmaktadır.

6. Saygı ve Uyum: Kişisel çaba ve başarıları takdir ve teşvik etmekle birlikte, asıl hedeflediğimiz takım çalışmasını, "ben" yerine "biz" diye düşünmeyi, kurum kültürümüzün en önemli öğesi olarak şirketin her ferdine benimsetmektir. Bu prensip bizi başarı için önemli bir faktör olduğuna inandığımız ekip çalışmasına yönlendirmektedir.Bu düşünceyi, yaşatmayı, birbirimize saygılı davranmayı, kendimizle, çevremizle ve içinde yaşadığımız toplumla uyum ve sorumluluk bilinci içinde yaşamamızı sağlamaktadır. "Biz" kavramında, müşterilerimiz, çalışanlarımız, hissedarlarımız ve çevre en yüksek saygıyı hak etmektedir.